ขั้นตอนการชำระเงิน
ชำระด้วยเงินสด หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสาธุประดิษฐ์
บัญชี ออมทรัพย์ : นายคมสันต์ วัฒกียานนท์
เลขบัญชี 068-282208-0
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ์
บัญชี ออมทรัพย์ : นายคมสันต์ วัฒกียานนท์
เลขบัญชี 715-2-43525-2

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
ก่อนพนักงานจะทำการแบตเตอรี่ไปส่ง - ติดตั้ง