อุปกรณ์ Balance แบตเตอรี่
ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ Balance แบตเตอรี่
รหัสสินค้า : BAL-01
ประเภท : *** กรุณาเลือก ทุกประเภทรถ ด้านบน ***
ยี่ห้อ : -
รุ่นรถ : -
ราคาปกติ : 500
ราคาพร้อมเทิร์น : 500
รายละเอียด :

ONE BATTERY BALANCER ‘ONE-BAL01’

การต่ออนุกรมแบตเตอรี่ 24/36/48 โวลท์ โดยทั่วไป การประจุไฟ/การคายไฟ/การดึงไฟไปใช้งาน กระแสไฟของแบตเตอรี่แต่ละลูกนั้นจะไม่เท่ากัน ONE BATTERY BALANCER เป็นอุปกรณ์แบ่งไฟให้เท่าๆกันระหว่างแบตเตอรี่แต่ละลูก

คุณลักษณะ

  • ลดปัญหาการประจุไฟ หรือ การคายไฟ ไม่เท่ากันระหว่างการต่ออนุกรมแบตเตอรี่ โดยอัตโนมัติ
  • ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับการต่ออนุกรมให้ยาวนานยิ่งขึ้น 24V/36V48V
  • มีฟิวส์ 2 ตัว สำหรับ A/B
  • มีไฟแสดงผล A/B
  • ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • ใช้ได้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด สำหรับ รถบรรทุก/รถบัส/เรือ/โซลาเซลล์/ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
  • สินค้ารับปประกัน 6 เดือน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ONE-BAL01 จะเริ่มทำงานเมื่อลูกใดลูกหนึ่งมีความต่าง 3mA
  • อุปกรณ์ตัดการใช้งานเมื่อต่ำกว่า 10V
  • มีการป้องกันการสลับขั้ว

 

การแสดงแสงไฟ LED

 

ค่าโวลท์แบตเตอรี่

LED A

LED B

โวลท์ (A)= โวลท์ (B)

ดับ

ดับ

โวลท์ (A) > โวลท์ (B)

กระพริบ

ดับ

โวลท์ (A) < โวลท์ (B)

ดับ

กระพริบ

โวลท์ (A) < 10 โวลท์

สว่าง

ดับ

โวลท์ (B) < 10 โวลท์

ดับ

สว่าง

โวลท์ (A/B) < 10 โวลท์

สว่าง

สว่าง

 

การติดตั้งอุปกรณ์ ONE BAL01 สำหรับ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ต่อแบบอนุกรม

การต่ออนุกรมแบตเตอรี่

1 ตัว สำหรับ แบตเตอรี่ 2 ลูก 24 โวลท์

2 ตัว สำหรับ แบตเตอรี่ 3 ลูก 36 โวลท์

3 ตัว สำหรับ แบตเตอรี่ 4 ลูก 48 โวลท์

 

การต่อสายไฟ

สายไฟดำ(ลบ) ต่อขั้วลบ ลูก(A)

สายไฟแดง(บวก) ต่อขั้วบวก ลูก(B)

สายไฟขาว ต่อระหว่างลูก

>>>>