ผลิตภัณฑ์ > FB แบตเตอรี่

  FB แบตเตอรี่กึ่งแห้ง S550L (40 แอมป์)
ชื่อสินค้า : FB แบตเตอรี่กึ่งแห้ง S550L (40 แอมป์)
รหัสสินค้า : FB-S550
ประเภท : *** กรุณาเลือก ทุกประเภทรถ ด้านบน ***
ยี่ห้อ : -
รุ่นรถ : -
ราคาปกติ : 1,600 รวมส่ง-ติดตั้ง ในเขตบริการ/ 1,700 ขนส่งเอกชน
ราคาพร้อมเทิร์น : 1,400 รวมส่ง-ติดตั้ง ในเขตบริการ
รายละเอียด :

JIS Model: 44B19L

ชนิดแผ่นธาตุ: 

ชนิดแผ่นกั้น: 

ชนิดเปลีอก: PP

ตาแมว (INDICATOR): Y

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 40

Size (mm.) : กว้าง 125 – ยาว 184  – สูงรวมขั้ว 227

CCA:  370

RC: 

Terminal Type: 

Terminal Layout: -/+

Container Type: B19

น้ำกรด (ถพ): 

ปริมาณน้ำกรดต่อช่อง (CC): 

Charging Rate: 4.0A

รับประกัน 12 เดือนการใช้งานปกติภายใต้เงิ่อนไขการรับประกัน

รถพาณิชย์รับประกัน 6 เดือน

ตรวจเช็คน้ำกลั่นทุก 6 เดือนสำหรับการใช้งานปกติ

>>>>