ผลิตภัณฑ์ > FB แบตเตอรี่

  FB แบตเตอรี่กึ่งแห้ง S800L (65 แอมป์)
ชื่อสินค้า : FB แบตเตอรี่กึ่งแห้ง S800L (65 แอมป์)
รหัสสินค้า : FB-S800L
ประเภท : *** กรุณาเลือก ทุกประเภทรถ ด้านบน ***
ยี่ห้อ : -
รุ่นรถ : -
ราคาปกติ : 2,300 รวมส่ง-ติดตั้ง ในเขตบริการ/ 2,400 ขนส่งเอกชน
ราคาพร้อมเทิร์น : 1,900 รวมส่ง-ติดตั้ง ในเขตบริการ
รายละเอียด :

JIS Model: 65D26L

ชนิดแผ่นธาตุ: 

ชนิดแผ่นกั้น: 

ชนิดเปลีอก: PP

ตาแมว (INDICATOR): Y

จำนวนแผ่น : 12

แอมป์ : 65

Size (mm.) : กว้าง 171 – ยาว 258  – สูงรวมขั้ว 225

CCA:  550

RC: 

Terminal Type: 

Terminal Layout: -/+

Container Type: D26

น้ำกรด (ถพ): 

ปริมาณน้ำกรดต่อช่อง (CC): 

Charging Rate: 6.5A

รับประกัน 12 เดือนการใช้งานปกติภายใต้เงิ่อนไขการรับประกัน

รถพาณิชย์รับประกัน 6 เดือน

ตรวจเช็คน้ำกลั่นทุก 6 เดือนสำหรับการใช้งานปกติ

>>>>