ผลิตภัณฑ์ > FB แบตเตอรี่

  FB แบตเตอรี่น้ำ PRO46B24L (45 แอมป์)
ชื่อสินค้า : FB แบตเตอรี่น้ำ PRO46B24L (45 แอมป์)
รหัสสินค้า : FB-PRO46B24L
ประเภท : *** กรุณาเลือก ทุกประเภทรถ ด้านบน ***
ยี่ห้อ : -
รุ่นรถ : -
ราคาปกติ : สอบถาม
ราคาพร้อมเทิร์น : สอบถาม
รายละเอียด :

JIS Model: 46B24L

ชนิดแผ่นธาตุ: 

ชนิดแผ่นกั้น: 

ชนิดเปลีอก: PP

ตาแมว (INDICATOR): Y

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

Size (mm.) : กว้าง 127 – ยาว 237  – สูงรวมขั้ว 227

CCA:  

RC: 

Terminal Type: 

Terminal Layout: -/+

Container Type: B24

น้ำกรด (ถพ): 

ปริมาณน้ำกรดต่อช่อง (CC): 

Charging Rate: 4.5A

รับประกัน 12 เดือนการใช้งานปกติภายใต้เงิ่อนไขการรับประกัน

รถพาณิชย์รับประกัน 6 เดือน

ตรวจเช็คน้ำกลั่นทุก 6 เดือนสำหรับการใช้งานปกติ

>>>>