ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ Shell > น้ำมันเครื่องดีเซลงานหนัก (20 ลิตร) SHELL