ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ Shell > น้ำมันเครื่องอัดอากาศ (20 ลิตร) SHELL