ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ Shell > น้ำมันเครื่องอัดอากาศ (209 ลิตร) SHELL